BáčMondseeOstraviceBerounOttensteinKácov
Prejsť na navigáciu

Turnaje 2019

Dovoľte nám predstaviť vám Business Golf Tour 2019. Jedenásty ročník nás už tradične zavedie na najlepšie ihriská v strednej Európe a pripraví príjemné chvíle spoločenskej zábavy pre obchodných partnerov aj osobných priateľov.

Staňte sa súčasťou a odpáľte to s nami aj v roku 2019!

BGT 2019 je séria 6 jednodňových golfových turnajov, ktoré sa konajú od apríla do septembra. Turnaje sa hrajú na ihriskách na Slovensku, v Rakúsku a Česku.

Termíny Business Golf Tour 2019:

25. 4. Welten Golf Resort, Báč, Slovensko, web: www.welten.sk

31. 5. Golfclub Am Mondsee, Mondsee, Rakúsko, web: www.golfclubmondsee.at

28. 6. Golf Resort Ostravice, Ostravice, Česká republika, web: www.ostravice-golf.cz

26. 7. Golf Club Beroun, Beroun, Česká republika, web: www.golfberoun.cz

30. 8. Diamond Club Ottenstein, Ottenstein, Rakúsko, web: www.golfclub-ottenstein.at

18. – 20. 9. Panorama Golf Resort, Kácov, Česká republika, web: www.panoramagolf.cz

HCP kategórie:

0 – 18        stableford netto (spoločná súťaž - ženy a muži)

18,1 – 27     stableford netto (spoločná súťaž - ženy a muži)

27,1 - 36     stableford netto (spoločná súťaž - ženy a muži)

Zapojiť sa môžu aj hráči s HCP 36,1 - 54, pričom výsledky budú kalkulované podľa HCP 36. Počet hráčov je obmedzený na 130 hráčov v turnaji, postupný štart prebieha už štandardne - z jamky č. 1 a jamky č. 10.

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA, ako aj členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom, ktorí boli pozvaní organizátorom túry alebo reklamným partnerom túry. Všetky turnaje okrem 0. turnaja v Báči (25. apríl 2019) sa hrajú na úpravu HCP.

Štartuje sa postupným štartom vždy paralelne z jamky č. 1 a jamky č. 10. Muži štartujú zo žltých odpalísk, ženy z červených (pokiaľ miestne ihrisko nevyužíva iné značenie).

Vyhodnotenie turnaja bude do 60 minút od príchodu posledného flajtu. Na každom turnaji budú vyhodnotení a ocenení vecnými cenami najlepší 3 hráči v každej z troch vyhlásených HCP kategórií. V prípade rovnakého výsledku súťaže viacerých hráčov rozhoduje o umiestnení vyšší počet STBF na posledných 3 alebo 6, 9, 18 jamkách. Ak sú všetky súčty zhodné, rozhoduje losovanie.

Celkovým víťazom túry v danej HCP kategórii sa stane ten hráč, ktorý nazbiera najviac bonusových bodov za umiestnenie na 3 z celkovo 5 turnajov podľa nasledovného hodnotenia:

tabulka_body_bgt_2019 


Ak sa hráčovi počas túry stane, že prejde pre zlepšenie či zhoršenie si HCP z jednej kategórie do druhej, prenesie si svoje dovtedy získané body do novej kategórie. Vzhľadom k tomu, že bodovanie vo všetkých kategóriách je rovnaké, zachováva všetkým hráčom rovnaké hodnotenie pri prechode kategórií. V prípade rovnakého celkového počtu bodov rozhoduje o poradí vyšší počet bodov, ktoré získal na poslednom turnaji.

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska a pravidiel Business Golf Tour, ktoré zahŕňajú aj nasledovné:

1. Hráči sú povinní zaregistrovať sa najneskôr 30 minút pred štartom.

2. Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom.

3. Telefonovanie počas hry tak, že telefonuje hráč, ktorý je na rade, sa rovná diskvalifikácii. Hráči môžu telefonovať, pokiaľ si to vo flajte vopred odsúhlasia.

4. Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu prostredníctvom maršálov a rozhodcov.

5. Používanie autíčok na turnajoch je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia organizátorovi. Takíto hráči si hradia autíčko sami. Autíčko počas turnaja je oprávnený používať iba hráč s potvrdením, zakázané je voziť v ňom spoluhráča, ktorý potvrdenie nemá.

6. Používanie meracích zariadení je povolené.

7. V prípade zdržovania tempa hry bude hráč najskôr upozornený organizátorom, teda riaditeľom túry, druhé upozornenie bude od maršála ihriska a ak ani po druhom upozornení hráč nezmení svoje tempo hry, bude na základe rozhodnutia organizátora diskvalifikovaný.

Súťažný výbor si vyhradzuje v prípade nutnosti právo na prípadné doplnenie technických ustanovení za účelom dodržania regulérnosti súťaže počas turnaja.


prináša
maly banner stars 2019
Business Golf Tour, Tennis Champions, STARS for STARS, Športovec roka a Športovec mesiaca. Úspešné a populárne projekty agentúry B&D Agency, ktorej prvoradým cieľom je spokojnosť fanúšikov, klientov a partnerov.
maly banner sportovec 2019
Business Golf Tour, Tennis Champions, STARS for STARS, Športovec roka a Športovec mesiaca. Úspešné a populárne projekty agentúry B&D Agency, ktorej prvoradým cieľom je spokojnosť fanúšikov, klientov a partnerov.
maly banner bgt 2019
Business Golf Tour, Tennis Champions, STARS for STARS, Športovec roka a Športovec mesiaca. Úspešné a populárne projekty agentúry B&D Agency, ktorej prvoradým cieľom je spokojnosť fanúšikov, klientov a partnerov.