BáčMondseeOstraviceBerounOttensteinKácov
Prejsť na navigáciu

Propozície

Pravidlá Business Golf Tour 2016

Víťazi jednotlivých turnajov budú ocenení hodnotnými cenami a účastníci turnajov budú môcť súťažiť aj v mnohých sprievodných súťažiach.

Na základe Vašich reakcií sme tento rok počet vložených súťaží zamenili. Taktiež sa nám podarilo skvalitniť ceny, o ktoré budete mať príležitosť hrať. Zároveň sme vybrali iba súťaže, ktoré nenarušujú tempo hry, ako ani Vašu hernú stratégiu. Pre hráčov a ich hostí bude, ako už tradične, pripravené bohaté občerstvenie a ochutnávka vín už od samotného štvrtkového večerného rautu až po vyhlásenie výsledkov v piatok podvečer.

HCP kategórie:

0 – 18 stableford netto (spoločná súťaž - ženy a muži)

18,1 – 27 stableford netto (spoločná súťaž - ženy a muži)

27,1 - 36 stableford netto (spoločná súťaž - ženy a muži)

Zapojiť sa môžu aj hráči s HCP 36,1 - 54, pričom výsledky budú kalkulované podľa HCP 36. Počet hráčov je obmedzený na 130 hráčov v turnaji, postupný štart prebieha už štandardne - z jamky č. 1 a jamky č. 10. Hráči sa na turnaj prihlasujú prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formuláru, ktorý im bude zaslaný emailom spolu s pozvánkou na konkrétny turnaj. Termín uzávierky prihlášok je najneskôr 5 pracovných dní pred konaním jednotlivých turnajov.

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci členovia SKGA, ako aj členovia ktoréhokoľvek iného národného golfového zväzu s amatérskym štatútom, ktorí boli pozvaní organizátorom túry alebo reklamným partnerom túry. Všetky turnaje sa hrajú na úpravu HCP. Štartuje sa postupným štartom vždy paralelne z jamky č. 1 a jamky č. 10. Muži štartujú zo žltých odpalísk, ženy z červených (pokiaľ miestne ihrisko nevyužíva iné značenie). Vyhodnotenie turnaja bude do 60 minút od príchodu posledného fl ajtu. Na každom turnaji budú vyhodnotení a ocenení vecnými cenami najlepší 3 hráči v každej z troch vyhlásených HCP kategórií. V prípade rovnakého výsledku súťaže viacerých hráčov rozhoduje o umiestnení vyšší počet STBF na posledných 3 alebo 6, 9, 18 jamkách. Ak sú všetky súčty zhodné, rozhoduje losovanie.

Celkovým víťazom túry v danej HCP kategórii sa stane ten hráč, ktorý nazbiera najviac bonusových bodov za umiestnenie na troch z celkovo 5 turnajov podľa nasledovného hodnotenia:

tabulka%20hcp

Ak sa hráčovi počas túry stane, že prejde pre zlepšenie či zhoršenie si HCP z jednej kategórie do druhej, prenesie si svoje dovtedy získané body do novej kategórie. Vzhľadom k tomu, že bodovanie vo všetkých kategóriách je rovnaké, zachováva všetkým hráčom rovnaké hodnotenie pri prechode kategórií. V prípade rovnakého celkového počtu bodov rozhoduje o poradí vyšší počet bodov, ktoré získal na poslednom turnaji.

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel golfu R.&A. Rules Limited, miestnych pravidiel ihriska a pravidiel Business Golf Tour, ktoré zahŕňajú aj nasledovné:

1. Hráči sú povinní zaregistrovať sa najneskôr 30 minút pred štartom.

2. Hráči musia byť prítomní na svojom odpalisku najneskôr 5 minút pred svojim štartovacím časom.

3. Telefonovanie počas hry tak, že telefonuje hráč, ktorý je na rade, sa rovná diskvalifikácii. Hráči môžu telefonovať, pokiaľ si to vo flajte vopred odsúhlasia.

4. Organizátor bude kontrolovať dodržiavanie pravidiel golfu prostredníctvom maršálov a rozhodcov.

5. Používanie autíčok na turnajoch je zakázané. Výnimka je povolená len po predložení platného lekárskeho potvrdenia riaditeľovi turnaja. Takíto hráči si hradia autíčko sami.

6. Používanie meracích zariadení je povolené.

7. V prípade zdržovania tempa hry bude hráč najskôr upozornený organizátorom, teda riaditeľom túry, druhé upozornenie bude od maršála ihriska a ak ani po druhom upozornení hráč nezmení svoje tempo hry, bude na základe rozhodnutia riaditeľa túry diskvalifikovaný. Súťažný výbor si vyhradzuje v prípade nutnosti právo na prípadné doplnenie technických ustanovení za účelom dodržania regulárnosti súťaže počas turnaja.


prináša
maly banner stars 2019
Business Golf Tour, Tennis Champions, STARS for STARS, Športovec roka a Športovec mesiaca. Úspešné a populárne projekty agentúry B&D Agency, ktorej prvoradým cieľom je spokojnosť fanúšikov, klientov a partnerov.
maly banner sportovec 2019
Business Golf Tour, Tennis Champions, STARS for STARS, Športovec roka a Športovec mesiaca. Úspešné a populárne projekty agentúry B&D Agency, ktorej prvoradým cieľom je spokojnosť fanúšikov, klientov a partnerov.
maly banner bgt 2019
Business Golf Tour, Tennis Champions, STARS for STARS, Športovec roka a Športovec mesiaca. Úspešné a populárne projekty agentúry B&D Agency, ktorej prvoradým cieľom je spokojnosť fanúšikov, klientov a partnerov.